Kindercoach Marian

Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van begeleiding. Ik ga uit van alle kwaliteiten en mogelijkheden die een kind in zich heeft en van daaruit werken we samen verder. Voor alle grote en kleine vragen die u en uw kinderen hebben tijdens het proces van opgroeien kunt u een beroep op mij doen.

Wie ben ik?

In het kort: juf, kindercoach, trainer ‘ik leer anders’, SoVa-trainer, positiviteit, zo trots als een pauw zijn op je kind, enthousiasteling, moeder van 2 geweldige kinderen.

Ik ben Marian Wildenborg en werk al jaren in het basisonderwijs. Ook ben ik 6 jaar intern begeleider geweest en heb ik veel stagiaires in het onderwijs begeleid. Omdat ik graag nog meer met individuele kinderen en hun ouder(s) wilde werken heb ik in 2012 de kindercoachopleiding gevolgd. Het coachen van kinderen spreekt me erg aan omdat het laagdrempelig en een kort durende vorm van begeleiden is. 

Ik werk oplossingsgericht aan school-of thuis gerelateerde kwesties.  Dat een kind leert uiten wat het voelt is zó belangrijk. Om dat helder te krijgen maak ik gebruik van o.a. poptalk, gevoelsorkest, spelmaterialen en metaforen. Al pratend en de juiste vragen stellend, krijg je inzicht waar de knelpunten zitten. Uiteindelijk zal het kind zelf de oplossing aandragen. De volgende stap is leren deze toe te passen in andere situaties. Bij de sessies is doorgaans een ouder aanwezig. Zit een kind en/of ouder niet lekker in zijn vel, dan werkt dat immers over en weer. Verder is het belangrijk dat het aangeleerde thuis een vervolg krijgt.

Wat is kindercoaching?

Ik begeleid kinderen en ouders die een hulpvraag hebben. Hierbij maak ik gebruik van verschillende materialen en werkvormen. Uitgangspunt is dat het kind vaardigheden leert die passen bij de leeftijd en die het kind sterker maken.

 

Het doel van de hulp is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering. Doelgerichte en/of richtinggevende hulp bieden die kinderen en hun ouders de weg wijst, zodat ze hun eigen problemen leren op te lossen.

 

Coaching is bij uitstek geschikt om uw kind voor een korte tijd te ondersteunen tijdens het opgroeien en ontwikkelen.

Voor wie?

Soms gebeuren er dingen in het leven die ervoor zorgen dat een kind minder lekker in zijn/haar vel zit. Coaching is dan bij uitstek geschikt om kinderen voor een korte tijd te ondersteunen. Ik kijk met een open blik naar uw kind en dit houdt in dat ik maatwerk lever want ieder kind is anders. Ik begeleid uw kind stap voor stap de kracht in zichzelf terug te vinden en om te gaan met wat er speelt. Een goed overleg met u als ouder(s) speelt daarbij een belangrijke rol. Samen ontdekken we wat wel goed gaat. We gaan oplossingsgericht aan het werk. Dat wil zeggen dat we een probleem omzetten naar een te leren vaardigheid zodat uw kind weer in zijn kracht komt te staan. Hierdoor krijgt hij/zij meer zelfvertrouwen, plezier en voelt het zich weer trots. Door samen te doen komen we verder en krijgt uw kind de steun en hulp die het nodig heeft. Omdat het de bedoeling is dat de verbetering thuis door gaat, bent u als ouder in principe aanwezig tijdens de coaching. Meestal zijn 1 tot 5 afspraken voldoende om samen een oplossing te vinden waardoor u weer verder kunt!

 

U kunt bellen of mailen om een afspraak te maken en de hulpvraag aan te geven. Een verwijzing door een huisarts is niet nodig.

Indien uw kind naar een school van de stichting Keender gaat, dan kunt u ook contact opnemen met de leerkracht. De leerkracht kan mij dan via de interne begeleider inschakelen.

U kunt de hulp van mij inschakelen voor kinderen van 5 tot en met 18 jaar voor school- en/of thuis gerelateerde hulpvragen over:

Deze opsomming is zeker niet volledig, ieder kind en elke situatie is immers anders. Neem bij vragen gerust contact op.

Sova training - wat leren de kinderen?

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen uit groep 4-5-6 en groep 6-7 en 8. Groepsgrootte van minimaal 1 tot 4 kinderen. Scholen houden zich gelukkig steeds meer bezig met sociaal-emotionele ontwikkeling. Toch blijkt het dat een aantal kinderen hier nog onvoldoende van profiteert. Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden of durven deze niet te gebruiken of te laten zien. 

Problemen die kinderen kunnen ervaren naar aanleiding van hun eigen gedrag beïnvloeden de manier waarop ze over zichzelf denken, hoe ze zich voelen en hoe ze zich gedragen. Voorbeelden van negatieve gedachten zijn: ‘ik kan het toch niet, ze vinden me niet leuk, ik mag nooit meedoen, ik krijg weer de schuld’. 

 

Bekijk de onderstaande video over Bikkeltraining!

Gevoelens die hierdoor kunnen ontstaan zijn: verwarring, onzekerheid, angst of gevoel van tekort gedaan zijn. Gedrag dat hieruit mogelijk voortvloeit is: zichzelf terugtrekken of zichzelf overschreeuwen. Het doel van de sociale vaardigheidstraining is het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden, die je nodig hebt in de omgang met elkaar en wel zo dat beiden er een goed gevoel bij hebben. Door het opdoen van succeservaringen kan een proces van gedragsverandering op gang worden gebracht. Zo wordt de negatieve spiraal doorbroken, het zelfbeeld verbeterd en het zelfvertrouwen vergroot. Door het blijven oefenen met de aangeboden vaardigheden zal de gedragsverandering uiteindelijk ook in situaties buiten de groep te bemerken zijn.

Wat leren de kinderen o.a. bij de Bikkeltraining die ik geef?

Beelddenkers / Ik leer anders

Leerproblemen praktisch en snel aanpakken met de training; ‘Ik leer anders’. Een groot aantal leerlingen die moeilijk tot leren komen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden en begrippen, maar in beelden en gebeurtenissen (plaatjes, filmpjes). Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden. Beelddenkers zijn ruimtelijke denkers. Daardoor overziet een beelddenker in één oogopslag het geheel en kunnen zij vlot een oplossing bedenken. Het onder woorden brengen van die oplossing is alleen lastig.

Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand. Kinderen met dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, HSP en hoogbegaafdheid kunnen beelddenkers zijn zonder dat je het weet. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op dezelfde wijze wordt aangeboden.

‘Ik leer anders’ vertaalt de leerstof naar de visuele manier van denken van het kind. Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training leer je deze techniek zelf toe te passen. Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen. De methode helpt kinderen de weg te vinden in school maar ook in de rest van hun leefwereld. Dit kan al op jonge leeftijd vanaf groep 3.

Algemene kenmerken van jonge beelddenkers kunnen zijn:

Beelddenkers hebben veelal moeite met:

Om juist dit soort problemen op te lossen gebruiken we veel visuele middelen in de training. Daardoor kunnen de kinderen alles beter onthouden en begrijpen ze de stof sneller. Ze leren alles op te ruimen en te visualiseren. Zo komen de kinderen snel bij de lesstof en wordt leren echt leuk en makkelijker. 

De training bestaat uit minimaal 4/5 sessies van een uur en thuis wordt er geoefend om alles visueel op te slaan.

 

Bekijk de onderstaande video over Beelddenkers!

Reviews

Renske
Lees verder
Ik vond de ‘lessen’ heel handig doordat er goed naar me geluisterd werd en ik veel handige oefeningen had die ik ook later nog oppakte zoals het stoplicht met rode en groene gedachtes.
Wenke
Lees verder
Een praktische aanpak van problemen. We zijn erg tevreden. Onze bikkel gaat weer met plezier naar school en heeft nog steeds profijt van de hulp.
Juf Dagmar
Lees verder
Marian heeft mij als leerkracht allerlei handvatten geboden waardoor ik het kind in de klassen- en individuele situaties beter kon begeleiden. Ze dacht ook op een positieve kritische manier met me mee.
Thijs
Lees verder
Live juf, bedankt voor je hulp. Groetjes Thijs.
Vorige
Volgende

Tarieven

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, liefst telefonisch of per mail.

 

Zit u op dit moment in een uitkeringssituatie dan kunnen we samen kijken naar een oplossing om uw kind toch te helpen binnen uw financiële mogelijkheden.

Contact